Groeiplaatsonderzoek

Bomen maken het leven in het verstedelijkte gebied leefbaar, maar er is een spanningsveld tussen de behoeftes van de boom en die van de mens. Door tal van oorzaken is een boom met een verminderde conditie eerder regel dan uitzondering.
Veelal ontstaan de problemen door de aanwezigheid van fysieke obstakels, een te hoge grondwaterstand, storende bodemlagen of een slechte fysiologische bodemstructuur. Om de oorzaak hiervan te achterhalen en passende maatregelen te kunnen nemen is groeiplaatsonderzoek noodzakelijk, eventueel aangevuld met een bodemanalyse.

Hoogendoorn Boomadvies B.V. is hiervoor in het bezit van specialistische apparatuur. Met behulp van een penetrologger kan de indringingsweerstand van de bodem worden gemeten. Er kunnen metingen tot een diepte van 80 cm verricht worden. De penetrologger bevat een nauwkeurig intern GPS-systeem ter bepaling van de exacte meetplaats. Er is een bodemvochtsensor (Theta Probe) aangesloten voor een meting van het bodemvochtpercentage van de meetplek.
De indringingsweerstand (MPa) hangt af van bodemeigenschappen zoals dichtheid, vochtgehalte, bodemstructuur en –textuur, organische stofgehalte.

Ook wordt er gebruikt gemaakt van een Eagle 2 bodemgas analyzer, hiermee kan het percentage zuurstof, kooldioxide en methaangas gemeten worden. De meting van bodemgaspercentages toont direct de algemene conditie van de groeiplaats.

De verminderde conditie is vrijwel altijd een direct gevolg van een niet juist ingerichte groeiplaats of een verkeerde boomsoortkeus. Om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen is een gedegen groeiplaatsinrichting en een juiste boomsoortkeuze de eerste stap tijdens de ontwerpfase. Hoogendoorn Boomadvies B.V. adviseert u graag bij een groeiplaatsonderzoek of tijdens de ontwerpfase.