Inventarisatie waardevolle bomen

Het bewustzijn groeit dat kwalitatief hoogwaardig groen van essentieel belang is voor de directe leefomgeving. Helaas verdwijnen er ter wille van bouwprojecten veel beeld- en sfeerbepalende bomen, met als gevolg een afname van de groene kwaliteit. Bij jonge aanplant duurt het jaren voordat de ruimtelijke kwaliteit weer op hetzelfde niveau is.

Grote oude bomen geven een toegevoegde waarde aan de ruimtelijke kwaliteit. Ook hebben ze ten opzichte van jonge bomen een grotere ecologische waarde. Zij dragen bij aan een hogere biodiversiteit van organismen. Zo herbergt een oude eik aanmerkelijk meer soorten organismen dan een jonge eik. Inventarisatie en classificatie van waardevolle bomen in categorieën als cultuurhistorie, ecologie, landschap of dendrologie, geven de boombeheerder inzicht in de beschermwaardigheid van zijn bomenbestand. Door deze waardevolle bomen op te nemen in de algemene plaatselijke verordening en te integreren in het bestemmingsplan krijgen zij status, waardoor de bomen beter beschermd zijn.