Kennisoverdracht en training

In de vakwereld zijn er diverse inzichten in de boomverzorging, net als binnen vele bedrijven, organisaties en gemeentelijke bomenploegen. Voor het vakkundig uitvoeren van bijvoorbeeld het snoeibeleid is het van essentieel belang dat binnen uw organisatie op eenduidige en vakbekwame wijze wordt gesnoeid. Hoogendoorn Boomadvies B.V. is u hierbij van dienst door de medewerkers op verschillende niveaus bij te scholen tot een eenduidig en vakbekwaam niveau.

Overdracht van theoretische kennis die op speelse wijze wordt gebracht en die later op praktische wijze getoetst wordt in het ‘eigen’ bomenbestand. Tijdens deze praktijklessen is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de aanpak van de boomverzorging. Door het verzorgen van de cursus op locatie, kunnen concrete voorbeelden of vragen ter plaatse besproken worden.

Als er inderdaad werkzaamheden binnen het bomenbestand zijn uitgevoerd, dan worden deze desgewenst met de betreffende personen geëvalueerd. Dit kan een (half)jaarlijks onderdeel worden van nazorg. Op deze wijze blijft de manier van uitvoering binnen het bomenbestand op een eenduidig niveau.

Sortimentskennis

Een gezond bomenbestand begint met de juiste boom op de juiste plek. Ook voor het onderhoud van de bomen is het belangrijk bekend te zijn met de boomsoorten en hun specifieke eigenschappen. Hoogendoorn Boomadvies B.V. verzorgt sortimentscursussen op het gewenste niveau.

Als u wilt kan ook het heester- of vaste plantensortiment aan bod komen.