Ontwerp

Een gezonde boom begint bij een goede plantplaats. Helaas gaat het in het ontwerpstadium eigenlijk altijd mis. De bomen worden als laatste element toegevoegd aan het ontwerp en zijn van ondergeschikt belang. De boom groeit als gevolg van de slechte groeiplaats onvoldoende, met een verminderde vitaliteit tot gevolg. Vervolgens moet de boom ‘gered’ worden met allerlei dure ingrepen. Hoogendoorn Boomadvies B.V. kan voor u een ontwerptekening toetsen op de inrichting van de plantplaatsen en indien nodig een advies geven over een optimale situatie.