Toezicht/directievoering

Door de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte komt de positie van de bomen vaak in het gedrang. De aanleg van nieuwe kabels en leidingen resulteren in boomwortelschade. Tijdens deze werkzaamheden is Hoogendoorn Boomadvies B.V. uw deskundige toezichthouder. Deze toezichthouder zal de aannemer instrueren, adviseren en zijn werkwijze controleren.