(Schade) Taxatie

Een taxatierapport kan gebruikt worden om de boomwaarde en de boomschade inzichtelijk te maken. Dit kan dan als onderbouwing gebruikt worden voor het verhalen van de schade. Te denken valt aan vandalisme, brandschade, aanrijschade of illegale kap of verminkende snoei aan bomen.

Het resultaat van een uitgevoerde bomeneffectanalyse (B.E.A.) (link) laat zien of de boom zich in zijn huidige staat op de huidige plek duurzaam kan handhaven ondanks de voorgenomen werkzaamheden. Het is bij de realisatie van nieuwbouwprojecten  niet altijd mogelijk om een boom in te passen in het ontwerp. Ook laat de situatie het niet altijd toe om een boom te verplanten. Een boomwaardebepaling is dan de meest geëigende methode om de te verwijderen bomen te waarderen. De waardering kan worden omgezet in duurzame aanplant bij de realisatie van de ontwikkelingslocatie.

Bekijk ook:

Hoogendoorn Boomadvies B.V.
Telefoon 088-8504000
info@hoogendoornboomadvies.nl