Boomtechnisch onderzoek, advies en ondersteuning

Hoogendoorn Boomadvies B.V. is een onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau dat landelijk onderzoek verricht en adviseert over bomen in hun natuurlijke en hun onnatuurlijke omgeving.

Bomen zijn belangrijke structuurdragers en esthetische elementen in landschap, stad en dorp. Ze zijn onmisbaar voor ons leefklimaat. Aangezien de bebouwde gebieden niet de natuurlijke standplaats vormen, komen de behoeften van de boom in conflict met andere belangen, zowel ondergronds als bovengronds. Hoogendoorn Boomadvies B.V. gaat de uitdaging aan de leefruimte van bomen in hun natuurlijke en onnatuurlijke omgeving te optimaliseren door degelijk en onafhankelijk onderzoek en advies.

Bekijk ook:

Hoogendoorn Boomadvies B.V.
Telefoon 088-8504000
info@hoogendoornboomadvies.nl