Bomeneffectanalyse

Nederland is klein en de behoefte aan multifunctioneel ruimtegebruik is groot: wonen, werken, recreëren en verkeer; alles op een afgepaste hoeveelheid vierkante meters. De indeling van deze schaarse ruimte is continue in beweging. Veelal worden tijdens bouw- en reconstructiewerkzaamheden concessies gedaan aan de voor de boom benodigde boven en ondergrondse groeiruimte. Wat door de boom in decennia is opgebouwd, wordt vaak in een fractie van een seconde onherstelbaar beschadigd.

Hoogendoorn Boomadvies B.V. kan deze ongewenste effecten voor de aanvang van de werkzaamheden in kaart brengen in een bomeneffectanalyse (B.E.A.), aangevuld met een boomwaardebepaling (link). De analyse verloopt volgens een vast protocol. Het resultaat laat zien of de boom zich in zijn huidige staat op de huidige plek duurzaam kan handhaven ondanks de voorgenomen werkzaamheden.

In een B.E.A. worden uitgangspunten, zoals de kwaliteit van de boom, de effecten van de werkzaamheden op deze kwaliteit en de mogelijke alternatieven, op een rijtje gezet. Aan de duurzame instandhouding van de boom liggen randvoorwaarden en boombeschermende maatregelen ten grondslag, die tijdens de werkzaamheden nageleefd dienen te worden. Om de naleving van de maatregelen te controleren is het raadzaam een boomdeskundig toezichthouder in te schakelen.