Boomonderzoek

Niet alle boombezitters weten het, maar elke boomeigenaar heeft volgens artikel 6.162 van het Burgerlijk Wetboek een zorgplicht. Door omvallen of bij stam- of takbreuk kan een boom schade aanrichten. De boomeigenaar kan bij het ontstaan van materiële of letselschade aan derden aansprakelijk gesteld worden.

Hoogendoorn Boomadvies B.V. kan met de diverse onderzoeksmethodes het risico op schade inzichtelijk maken. Naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten worden vervolgmaatregelen geadviseerd om een eventueel risico tot een minimum te beperken. De boomeigenaar kan een aansprakelijkheidsstelling als gevolg van ontstane schade weerleggen op basis van de uitgevoerde vervolgmaatregelen. Om als boomeigenaar te voldoen aan de zorgplicht is de uitvoering van een periodieke boomcontrole noodzakelijk.