Elektrische weerstandsmeting met Treetronic

Met de Treetronic wordt een electrical impedance tomogram uitgevoerd. De meting vind plaats op dezelfde meetpunten als het geluidstomogram, zodat beide beelden elkaar aanvullen. Met de Treetronic wordt paarsgewijs de elektrische weerstand gemeten. De elektrische weerstand wordt voornamelijk gestuurd door vocht en nitraten. Door de combinatiemeting uit te voeren kunnen scheuren, houtkolommen, holten en ingegroeide schorsdelen aan het licht komen.