Meten is Weten

De inmeting wordt uitgevoerd door een specialist; hij meet en registreert het openbare of private onroerend eigendom. Inmeting van ondergronden en referentiepunten, veelal op een ‘lege’ ondergrond, wordt uitgevoerd met een Totaal Station; het meest geavanceerde Optische Totaal Station ter Wereld, gebaseerd op vijftig jaar ervaring. Alle functies, of het nu GPS (Global Positioning System) of optisch is, worden bediend door dezelfde controller en alle data zijn geïntegreerd in eenzelfde jobbestand. Bij een al bestaande ondergrond kunnen de bomen met behulp van een eenvoudig boominventarisatieprogramma en een GPS opgenomen worden.