Ontwikkelingslocatie

Bij (her)ontwikkelingen van een bouwlocatie zijn er boomgegevens nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit wordt geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hoogendoorn Boomadvies B.V. verzorgt desgewenst de inmeting van het huidige terrein met de bomen. De digitale tekening die hierdoor ontstaat kan voor een architect dienen als ondergrond voor een ontwerptekening. Door de tekening aan te vullen met boomgegevens kan dit fungeren als leidraad voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Ook de aanvraag zelf kunnen wij voor u verzorgen.