Bestekken

Het is belangrijk de juiste omschrijving in een bestek op te nemen om zo te komen tot het gewenste eindresultaat. Hoogendoorn Boomadvies B.V. maakt voor u een werkomschrijving van de uit te voeren werkzaamheden, die als leidraad kan dienen voor het opstellen van een bestek. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het controleren van een bestek op de juiste werkomschrijvingen en bepalingen. Een goed begin is tenslotte het halve werk.