Bewonersparticipatie

Mede door de 24-uursbereikbaarheid van de gemeentelijke meldpunten per internet is het melden van een klacht laagdrempelig geworden. De afgelopen jaren zijn bewoners steeds mondiger geworden en tevens willen zij graag overal bij betrokken worden. Gemeentes springen hierop in door bewonersparticipatie tot beleid te maken en hen te informeren. Hoogendoorn Boomadvies B.V. assisteert u graag bij:

  • De organisatie van een bewonersbijeenkomst, desgewenst voorzien van beeldmateriaal om het een en ander te verduidelijken.
  • De begeleiding van klachtenafhandeling. Veel mensen hebben hinder van bomen door lichtgebrek, takbreuk of bladval. Door het opstellen van het juiste advies, een goede communicatie en het begeleiden van de uitvoering handelen wij de klacht voor de bewoners en boombeheerder af.
  • De begeleiding van boom- of plantsoenrenovatie. Van ontwerp tot oplevering.