Voorbereiding en nazorg

Als de boom geschikt is voor verplanting dan zal de boom voorbereid worden om te worden verplant. Vervolgens begeleidt Hoogendoorn Boomadvies B.V. de daadwerkelijke verplanting. Om de verplanting te laten slagen is een goede nazorg van essentieel belang. Wij zullen de bomen controleren op vochtwaarden om ze door de aanslagperiode heen te helpen.